Οδηγίες Αυτοσχέδιου Stencil

Τυπώστε την μαυρόασπρη εικόνα, κολλήστε το τυπωμένο χαρτί 
σε ένα χαρτόνι και κόψτε τα μαύρα σχήματα. Μετά από τα τρία 
αυτά βήματα το αυτοσχέδιο stencil είναι έτοιμο για χρήση. Παρόλα 
αυτά, αν θέλετε να φτιάξετε ένα stencil σαν αυτό τις φωτογραφίας 
επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα ανάλογα αρχεία. Δεν 
φέρουμε καμία ευθύνη για τον τρόπο χρήσης του stencil απο τον 
καθένα.


D.I.Y. Stencil Instructions

Print the black and white picture, glue the printed paper on cardboard 
and cut the black shapes. After these three steps the D.I.Y. stencil 
is ready to use. However, if you want to make a stencil like the one 
in the picture contact us to request the corresponding files. We don't 
bring any responsibility for the way the stencil is used by individuals.