Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Ιερά Οδός 48 
& Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136
Αθήνα 104 35
www.tainiothiki.gr

Greek Film Archive
48 Iera Odos
& 134-136 Megalou Alexandrou
Athens 104 35
www.tainiothiki.gr